BDESK (SIA Bolderāja Serviss) jau kopš 1993. gada daudzus uzņēmumus, birojus, izglītības iestādes un citas sabiedriskās iestādes nodrošina ar kvalitatīvām korpusa mēbelēm, kā arī ar individuāli izstrādātiem, apjomīgiem projektiem.

Uzņēmums par sevi saka:  “ESAM KOMPĀNIJA, KAS PROJEKTU APKALPOŠANĀ IR NOTEIKUSI AUGSTUS STANDARTUS UN VEIDO ILGTERMIŅA ATTIECĪBAS AR SAVIEM KLIENTIEM – ZVIEDRIJĀ, SOMIJĀ,DĀNIJĀ, NORVĒĢIJĀ,LIELBRITĀNIJĀ, NĪDERLANDĒ, IGAUNIJĀ, LATVIJĀ UN LIETUVĀ.”

Mūsu iespējas:
-Liela pieredze mēbeļu ražošanā, balstoties ilgtermiņa stratēģijā.
-Augsta precizitāte pat vissīkākajās detaļās atbilstoši augstākajiem standartiem.
-Efektīva ražošanas plānošana, nodrošinot īsus ražošanas termiņus un iespēju pielāgoties klientu vajadzībām.
-Moderns iekārtu parks, inovatīva pieeja un radošs komandas darbs, ļauj radīt kvalitatīvus produktus par konkurētspējīgām cenām.
-Ātrs lēmumu pieņemšanas modelis, kas nodrošina elastību un efektivitāti.
-Darbus spējam organizēt arī īpaši īsos termiņos, realizēt produktus, lai ātri iekārtotu objektus.
-Klientiem piedāvājam pilnu servisu no kopīgas idejas izstrādes, līdz pat mēbeļu uzstādīšanai objektā.
-Spējam piedāvāt plaša spektra produkciju, pat ja dizainā paredzēti neierastāki materiāli, mēs vienmēr rodam risinājumu, izmantojot resursus no lielā sadarbības partneru klāsta.

Apmeklējiet BDESK mājaslapu – www.bdesk.lv
vai sazinieties ar mums  –
ugis@bdesk.lv ,
tālr. +371 28 723 031

ATTĒLS R ir viens no lielākajiem mēbeļu materiālu piegādātājiem Latvijā, kā arī ir ievērojams  mēbeļu detaļu ražošanas servisua nodrošinātājs,  kas spēj apmierināt pat visprasīgāko klientu vēlmes un vajadzības.

Uzņēmuma klienti ir mēbeļu ražotāji – gan lieli uzņēmumi, gan privātuzņēmēji un meistari, kā arī arhitekti un dizaineri, kas vēlas realizēt savu klientu ieceres mūsdienīga interjera iekārtojumam.

ATTĒLS R mērķi

·   augt kopā ar Latvijas mēbeļu ražošanas nozari – gan vietējā, gan eksporta tirgos;

·   nodrošināt augstāko kvalitāti par vislabāko cenu;

·   piedāvāt jaunus risinājumus, kas dotu iespēju mūsu klientiem kļūt vēl konkurētspējīgākiem un vēl efektīvāk
realizēt mūsdienu prasībām atbilstošas ieceres.

ATTĒLS R mājaslapa skatāma   šeit >>>

Kontakti:

PLĀTŅU TIRDZNIECĪBA Tālr.: 67844872,  67187016
FURNITŪRAS VEIKALS Tālr.:  67846682,  67844884

Antalis AS ir vairumtirdzniecības uzņēmums, kas Latvijā darbojas piecās produktu jomās – papīri un materiāli poligrāfijai, produkti birojiem, higiēnas preces un risinājumi sabiedriskajām telpām, vizuālās komunikācijas materiāli – interjeram, eksterjeram, vides reklāmām, auto dekorēšanai, lielformāta drukas un pēcapstrādes iekārtas vizuālās komunikācijas projektiem, kā arī iepakojuma produkti, materiāli, pakošanas risinājumi un iekārtas.

antalis.lv (saitehttps://www.antalis.lv/eshop/home vai https://www.antalis.lv/home )

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Pēc biedru skaita LTRK ir Latvijā lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno 1 002 individuālus uzņēmumus un 60 nozaru asociācijas. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

LTRK darbojas trīs jomās: 1) uzņēmējdarbības vide 2) uzņēmumu konkurētspēja 3) eksports.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre. Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934.gada!

SADOLIN ir bagāta vēsture, kuru aizsāka Gunārs Sadolins, 1907. gadā nodibinot Sadolin Farver – ražotni, kas koncentrējās uz mākslinieka krāsām un iespiedkrāsām.

Piecus gadus vēlāk, 1912. gadā, Sadolin Farver apvienojās ar Holmblad, lai izveidotu uzņēmumu ar lielākām krāsu ražošanas iespējām. Laikā no 1912. līdz 1987. gadam Sadolin & Holmblad tika ievērojami paplašināts – vispirms 1923. gadā ražojot sintētiskus organiskos pigmentus, kam sekoja neatkarīgu krāsu veikalu ķēdes ieviešana, lai veicinātu Sadolin zīmola izaugsmi.

Akzonobel – agrāk pazīstams kā Nobel Industries – iegādājās Sadolin & Holmblad 1987. gadā un lepojas kā Sadolin zīmola turētājs vairākos starptautiskos tirgos.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku. Kultūras ministrija darbojas, pamatojoties uz Kultūras ministrijas nolikumu, Kultūras ministrijas darbības stratēģiju, Ministru kabineta deklarāciju un Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm.

Kultūras un radošo industriju definīcija: aktivitātes, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Radošās industrijas rada, attīsta, ražo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība.

Kultūras un radošās industrijas ietver šādas nozares: arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības.

Kultūras un radošās industrijas ir stratēģiski svarīgā pozīcijā, jo tās veicina gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi visos Eiropas Savienības reģionos un pilsētās, tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības izaugsmes stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā.

Kultūras un radošās industrijas ir starpnozariskas, tās no vienas puses ietver kultūru, no otras – ekonomiku. Māksla un kultūra tiek uzskatītas kā centrs sistēmai, kuru apvij kultūras un radošās industrijas, savukārt plašāks ekonomikas konteksts aptver kultūras un radošās industrijas. Gan kultūras un mākslas izpausmēm, kas ir šādas sistēmas centrā, gan kultūras un radošajām industrijām ir liels potenciāls vietējā, reģionālā un nacionālā attīstībā, kā arī tās rada nozīmīgu pozitīvu ietekmi plašākā ekonomikas kontekstā.

Kultūras un radošajām industrijām raksturīgā radošā domāšana un radošie risinājumi pozitīvi ietekmē ekonomiku un sabiedrību kopumā: tie dod iedvesmu radošai un inovatīvai uzņēmējdarbībai līdz pat inovatīvu publisko pakalpojumu dizainam vai, piemēram, pozitīvai saskarsmei starp pacientiem un veselības aprūpes darbiniekiem; no inovāciju veicināšanas citos ekonomikas sektoros līdz pat sabiedrības uzvedības maiņai vai jaunu digitālo tehnoloģiju un tīklu izgudrošanai; no uz kvalitāti orientēta tūrisma veicināšanas reģionos un pilsētās līdz pat pamestu vietu sociālajai reģenerācijai un inovatīvām mācību metodēm; no dizaina domāšanas ieviešanas visās jomās līdz kultūras un radošuma kā menedžmenta rīka izmantošanai, uzlabojot darba apstākļus uzņēmumos. Pozitīvā ietekme, kas raksturīga kultūras un radošajām industrijām, var palīdzēt veidot radošāku pārvaldi, mūsdienīgas mācību metodes un mūžizglītību, jaunas kvalitātes sociālos pakalpojumus, kvalitatīvu tūrismu, ilgtspējīgu teritoriju attīstību, inovatīvāku ekonomiku, vides ilgtspēju un konkurētspējīgu identitāti – radošu valsti radošiem un saliedētiem cilvēkiem.

Vairāk…

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir publisks nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar tā likumu un nolikumu.

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu.

VKKF uzdevumi ir:

  • piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā;
  • izsludināt un organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;
  • mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fondam piešķirtos valsts līdzekļus, nodrošinot kontroli pār to izlietojumu;
  • nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu.

VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas:

  • veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību;
  • veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā;
  • sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;
  • sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
  • sekmē tradicionālās kultūras attīstību.

Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai,  kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu. VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas.