skatīt

Latvijas Dizaineru savienība

organizē dizaineru profesionālo sertifikāciju un izsniedz sertifikātus dizainera praksei noteiktās dizaina jomās, kas sadarbības partneriem garantē dizainera augsto profesionālo sniegumu.
Uzzini vairāk

Biedrība "Latvijas Dizaineru savienība"

Biedrība „Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija, kurā jau kopš 1987. gada apvienojušies dažādu dizaina jomu pārstāvji. LDS mērķi ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari.
LDS ir arī platforma dizaineru attīstībai, sadarbībai un iespēju paplašināšanai.

LDS sadarbības

Latvijas Dizaineru savienība sadarbojas ar citām profesionālajām radošajām organizācijām un citām institūcijām Latvijā – Latvijas Radošo savienību padome (LRSP)  un ir tās biedrs (dibināta 1988. gadā un aptver 10 radošās savienības un vairāk nekā 3000 individuālo biedru), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un ir tās biedrs, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Arhitektu savienība, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Latvijas Republikas Patentu valde, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Dizaina Padome.
LDS aktīvi apmainās ar informāciju Arhitektūras, Būvniecības un Dizaina profesionālo mediju alianses ietvaros, kā arī izveidojusi informatīvo sadarbību ar dizaina informācijas portālu DesignWanted (Milāna, Itālija).
LDS bija Pasaules Dizaina organizācijas WDO biedrs no 1991.gada līdz 2021.gadam.
Tuvākajā perspektīvā LDS attīstīs ciešāku sadarbību ar Eiropas dizaina organizāciju BEDA, kā arī kaimiņvalstu dizaina organizācijām.

250 biedri

2023. gada maijā LDS ir 250 biedri, no tiem 3 – biedru kandidāti – fiziskas personas, profesionāli dizaineri, kā arī 7 juridiskie biedri – uzņēmumi ar pienesumu Latvijas dizainam un uzņēmējdarbībai. Latvijas Dizaineru savienība aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas veidošanā, ar dizainu saistītu likumdošanas aktu, valdības un pašvaldību lēmumu sagatavošanā, pārstāv dizainerus valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, aizstāv sabiedrības vajadzību pēc kvalitatīva dizaina un deleģē pārstāvjus ekspertu un žūrijas komisijās, padomēs u. c. institūcijās, kur izlemj dizaina, kultūras un citus sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.

Pilns biedru saraksts skatāms šeit

Organizācijas biedru ekspertu padome

Kopš 2020.gada LDS ir sākusi veidot organizācijas biedru ekspertu padomi. LDS ekspertu padomē tiek uzaicināti profesionāļi no dažādām dizaina jomām, kuri aktīvi strādā savā nozarē, seko līdzi pasaules tendencēm un tiem augsta profesionālā reputācija kolēģu vidū. LDS ekspertu padome vai konkrēts eksperts tiek lūgts pieslēgties, ja ir nepieciešama plašāka viedokļu iesaiste vai aktīva publiskai nostāja.
LDS uzdevumos ietilpst uzlabot dizaina izglītības kvalitāti Latvijā, piedaloties kā profesionāliem ekspertiem dizaina izglītības standartu noteikšanā un attīstīšanā, izglītības programmu akreditācijā, valsts eksāmenu komisijās u. c. LDS atbalsta profesionālo dizaineru tālākizglītību, organizējot lekcijas, kursus, konferences un seminārus, veicina profesionālās dizaina kritikas un dizaina teorijas attīstību, nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas apriti un pieejamību visās dizaina jomās, izglīto sabiedrību par dizaina jaunumiem un aktualitātēm.