Dizaina kategorijas:

Grafikas dizains

Sertifikācija:

Grafikas dizains

Strādā kinētiskās mākslas virzienā, kas balstīts formas, kustības un telpas organizācijā. Darbiem ir konstruktīva valoda un ievirze uz visaptverošu dzīves skatījumu - Vispirms jārada vizuāli tverama forma, struktūra. Pēc tam to var interpretēt ar kustību, kas rodas gaismas, dažādu optisku ilūziju, motora piedziņas, formu mainības vai kāda cita procesa iespaidā. 1978.gadā viens no organizētājiem un autoriem Rīgas izstādei Forma. Krāsa. Dinamika, kur tika izstādīti kinētiskās tēlniecības objekti un priekšlikumi pilsētvidei, tai skaitā utopiski priekšlikumi un fotomontāžas par vides uztveres jautājumiem.

Līdztekus interesei par kinētiku un vidi, pievērsies sakrālās ģeometrijas izpausmēm latviešu kultūrā, 2007.gadā sarakstot izsmeļošu pētījumu Latvju raksts un zīmes. Ir Latvijas Dievturu sadraudzes goda priekšsēdētājs un Lokstenes svētnīcas telpiskā izkārtojuma koncepcijas autors. Piedalījies daudzu Vispārējo dziesmu un deju svētku radošajās grupās, to satura veidošanā un mākslinieciskajā izveidē.

No 2008.gada līdz šim brīdim - brīvmākslinieks, pensionārs

No 1994.gada Latvijas Dizaineru savienībā

No 1972.gada Latvijas Mākslinieku savienībā,

Galvenās izstādes:

2022 DIZAINA PROCESS, pastāvīgā ekspozīcija DMDM, Rīga

2022 DOMĀJOŠIE ATTĒLI. KUMU. Tallina

2018 TRANSATLANTISKĀ ALTERNATĪVA, Lmc GARĀŽA, Maskava

2015 VIZIONĀRĀS STRUKTŪRAS. No Johansona līdz Johansonam. BOZAR, Brisele.

2014 VIZIONĀRĀS STRUKTŪRAS. No Johansona līdz Johansonam. LLMC, LNB, Rīga..

2013 PIESKĀRIENI – unikālais dizains, kinētika, fotomontāža, plakāts. Personālizstāde, DMDM, Rīga.

1990. ZĪME, TELPA, MĪTS - telpiska instalācija (kopā ar E.Garklāvu), Brīvdabas muzejā Rīgā.

1984. DABA, VIDE, CILVĒKS, Pēterbaznīcā, Rīgā

1978. FORMA, KRĀSA, DINAMIKA ( kopā ar A.Krūmiņu un A.Riņķi), Pēterbaznīcā, Rīgā

1974 4. DIZAINA IZSTĀDE. Biržas ēkā. Rīgā .

1972. SVĒTKI - jauno mākslinieku darbu izstāde, Biržas ēkā. Rīgā.