Sirsnīgi sveicam mākslinieku, dizaineri Valdi Celmu, saņemot Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Īpašo Atzinības rakstu!

"Viņa daudzpusīgie darbi ietver gan radošus dizaina risinājumus, gan plakātu grafiku, kolāžas, fotogrāfijas un Dziesmu un Deju svētku vizuālo noformējumu. Valdis Celms ir arī vairāku grāmatu autors, tāpat augsti vērtēti ir arī viņa teorētiskie pētījumi un publikācijas par latviešu zīmju kultūru un ornamentiku. Šodien mēs atzīmējam dizainera mūža ieguldījumu Latvijas dizaina, kinētiskās mākslas attīstībā un latviešu ornamentikas pētniecībā.

Patiess paldies Valdim Celmam par ilgo un daudzveidīgo darbu latviešu kultūras stiprināšanā. Paldies arī par šodienas sirsnīgajām sarunām!" pateicas kultūras ministre Agnese Logina.

Foto: Oskars Artūrs Upenieks