Pasākuma "Dizains, sarunas & vīns, vol.9" svarīgākā daļa ir pieredzes apmaiņa!

Mūsu viesi stāsta par sevi, par to, ar ko viņi deg, kāpēc dizains un radošums ir būtiska viņu dzīves sastāvdaļa.

Sezonas noslēdzošajā pasākumā mums bija liels prieks un gods uzņemt viesos Inguna Elere, H2E līdzīpašnieci un radošo direktori.

Ingūna darbojas arī Latvijas Mākslas Akadēmijā un Latvijas Dizaina padomē.

Mūsu pasākumā Ingūnas izvēlētā tēma bija  "Dizaina loma un atbildība", kur stāstot par biroja H2E realizētajiem darbiem un iniciatīvām, dizainere rādīja, cik būtiska ir dizainera profesija, cik svarīgi, vienmēr atcerēties par dizainera profesionālo standartu, to, ka dizainers nes atbildību par to, ko rada un kam to rada!

Ingūna savā stāstā rādīja, ka dizains nav tikai par vizuālo un estētiku - auditorijas izpēte un izzināšana, radot jau projektēšanas pirmsākumos iekļaujošus un daudzveidību pieņemošus apstākļus katram, ir viens no dizaina stūrakmeņiem!

Sarunā Ingūna pieskārās vēl vienai tēmai - dizains kā aktīvisms! Dizains, kas veicina pozitīvas sociālās pārmaiņas, dizains, veicina pilsonisko līdzdalību.

Ingūna Elere savā stāstā parādīja plašo dizaina ietekmes un būtības vērtību.

Mēs savukārt pēc pasākuma saņēmām plašu klāstu ar pateicības ziņām par lekciju, kas ir radījusi patiesi dziļu ietekmi uz klausītājiem!

Liels paldies Ingūnai Elerei un H2E!

Tiekamies rudenī jaunajā pasākuma sezonā!

foto: Sanita Andiņa Photography